La MISION EVANGÉLICA HOLANDESA PARA ESPAÑA (MEHE) ofereix, GRATUÏTAMENT, per mitjà de EBEN EZER CURSOS BÍBLICOS, dos cursos en castellà. Poden seguir-se per correu postal (tradicional), o per INTERNET, a través del correu electrònic.


Coordina i dirigeix els cursos: el pastor Diego Guirao López.
Per a més informació o sol·licitud dels cursos, podeu fer-ho a:

Direcció postal: EBEN EZER
Cursos Bíblicos
Apartado  1.219
08303 Mataró
Barcelona (España)
Direcció correu electrònic: dgl18574@yahoo.es

Us oferim dos cursos; un sobre l'evangeli de Marc: JESUS Y SU OBRA, en el que es pot aprendre, en dinou lliçons, els criteris, principis i valors de la fe cristiana a través de l'ensenyament del Senyor Jesucrist; un altre de caràcter doctrinal que està format per vint-i-sis lliçons en les quals s'exposen de manera amena i molt didàctica els ensenyaments bíblics i principals de l'Escriptura, com l'Ésser de Déu, l'home, el pecat, la salvació, etc.

Els cursos poden ser usats personalment i també, com a instrument molt útil per als membres de les esglésies, utilitzant-los com a mitjà d'estudi personal, o bé com a guia devocional individual o familiar, fins i tot com a instrument d'evangelització de la familia a veïns, coneguts, familiars, etc. També, per descomptat, pot utilitzar-se com a mitjà d'ensenyança a l'Escola Dominical com ja s'està fent en algunes esglésies.

Crec amb fermesa que és un bon material didàctic i pedagògic que el Senyor, en la seva gràcia, posa a la nostra disposició, per tant us convido i animo a utilitzar aquests cursos per al goig i el delit espiritual.
L'autor dels cursos és Bernard Coster, Director de la MISION EVANGÉLICA HOLANDESA PARA ESPAÑA. Treballa en el nostre país des de fa quinze anys, és llicenciat en història, diplomat en teologia i pedagogia, professor al CEEB, a l'IBSTE, i altres centres d'ensenyament bíblic.

Diego Guirao López
Coordinador