contenido_ca.htmlL'Església Cristiana Reformada de Mataró, forma una congregació que es reuneix en el Lloc de Culte 

La congregació és servida i administrada pel Consell de l'Església.         

icrmataropineda@icrmataro.org


Lloc de culte

C./ Sant Isidor, 43-45
08302 Mataró
650089449

Consell de l'Església

Bernard Coster, Partor
672189430
bcosternl@gmail.com
Stephen Phillips, Pastor
625229743
phillips.in.catalonia@gmail.com

Alberto López Marcén, Diaca
670407879
alblopmar@gmail.com
Amador Mena Garcia, Diaca