Qui som?

L'Església Cristiana Reformada de Mataró és part de la comunitat cristiana mundial per la seva fidelitat a la fe de Jesucrist i la seva obediència a la Paraula de Déu revelada, que és la Bíblia.

Una Església protestant o evangèlica

Per la seva doctrina i pràctica, l'Església Cristiana Reformada de Mataró és una església protestant, o evangèlica. Confirma la declaració de fe de l'Aliança Evangèlica Mundial:

En tant que cristians evangèlics, acceptem la Revel·lació del Déu únic en tres persones (Pare, Fill i Esperit Sant) en les Escriptures de l'Antic i del Nou Testament, i confessem la fe històrica de l'Evangeli que es proclama en les seves pàgines. Afirmem, per tant, les doctrines que considerem decisives per comprendre la fe i que cal expressar en amor, en el servei cristià pràctic i en la proclamació de l'Evangeli:
1) La sobirania i gràcia de Déu el Pare, Déu el Fill i Déu l'Esperit Sant en la creació, la providència, la revelació, la redempció i el judici final.
2) La inspiració divina de la Sagrada Escriptura, la seva credibilitat plena i la seva autoritat suprema en tot allò que concerneix la fe i la conducta.
3) La pecaminositat universal i la culpabilitat de l'home caigut, que comporta la ira de Déu i la condemnació.
4) El sacrifici vicari del Fill de Déu encarnat, únic fonament suficient de redempció de la culpa i del poder del pecat, així com de les seves conseqüències.
5) La justificació del pecador només per la gràcia de Déu, mitjançant la fe en Crist crucificat i ressucitat de la mort.
6) L'obra de Déu l'Esperit Sant, que il·lumina i regenera el creient, viu en ell i el santifica.
7) El sacerdoci de tots els creients que, en la unitat de l'Esperit Sant, constitueixen l'Església universal, el Cos que té Crist per Cap, compromesos amb el manament del seu Senyor de proclamar l'Evangeli a tot el món i de servir la societat amb amor.
8) L'esperança del retorn visible del nostre Senyor Jesucrist en poder i glòria, la ressurrecció dels morts i la realització del Regne de Déu.

Relació amb l'Església universal

Com a església protestant o evangèlica, l'Església Cristiana Reformada s'adhereix als símbols de l'Església cristiana mundial, que són el Símbol Apostòlic, el Símbol de Nicea i el Símbol d'Atanasi.

Relació amb el protestantisme

Com a Església reformada, l'Església Cristiana Reformada de Mataró s'orienta per les confessions més reconegudes del protestantisme reformat, que són la Confessió Belga (1561), el Catecisme d'Heidelberg (1563), els Cànons de Dort (1619) i la Confessió de Westminster (1646).

Relacions dins d'Espanya

L'Església Cristiana Reformada de Mataró és una Església autònoma que lliurement s'ha integrat en la denominació de les Iglesias Reformadas de España. Es fa representar davant el Govern estatal per la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE).