La Bíblia és la Sagrada Escriptura, la Paraula de Déu ....          La Bíblia diu:

La Paraula de Déu

Déu estima tant el món, que ha donat el seu Fill únic, perquè cap dels qui creuen en ell no es perdi, sinó que tinguin vida eterna.        
(Joan 3:16)
La cruz de los Hugonotes
Aquest és el missatge de Déu per a salvació  a tot aquell qui creu en el seu Fill Jesucrist; per això... nosaltres prediquem a Crist crucificat, per a... els cridats

CRIST PODER DE DÉU, I SAVIESA DE DÉU
(1a.Corintis 1: 23-24)