La nostra missió

L'Església Cristiana Reformada de Mataró se sent responsable de la predicació de

l'evangeli de Jesucrist com un missatge d'esperança i de salvació. Es cuida de les necessitats espirituals

dels seus membres i els aconsella com viure una vida de fe en Jesucrist, en obediència a Déu i guiats per

l'Esperit Sant. Alhora, l'Església dóna testimoni d'aquesta fe als veïns de Mataró i Pineda de Mar, 

estimulant-los a reorientar les seves vides, segons l'exemple de Jesucrist, per mitjà dels valors cristians.

S'ofereix per col·laborar amb l'administració municipal i les organitzacions socials per al bé espiritual 

i moral dels veïns.